Heijnen Rail Consulting specialises in project management and consultancy for railway infrastructure. In the signalling area this includes legacy systems as well as ERTMS ETCS and CBTC systems.

Heijnen Rail Consulting is gespecialiseerd in project management en advies voor bouw van spoorweginfrastructuur. De advieswerkzaamheden op het gebied van beveiliging en implementatie van zowel legacy systemen alswel ERTMS ETCS en CBTC behoren tot de kernvaardigheden.